Att dämpa ljud i en lokal

Reflekterat ljud största utmaningen

I ett rum eller en lokal är vanligtvis ljud som reflekteras från hårda vägg- och takytor den dominerande ljudbelastningen. Detta kommer av att en hård reflekterande yta förstärker det ursprungliga ljudet. Följden blir ökad ljudnivå och ljudspridning. Direktljud i siktlinjen är oftast en utmaning först när allmän reflexljudnivå (efterklang) i lokalen reducerats.

Steg 1: Begränsa ljudreflexer

Det första du ska göra för att förbättra ljudmiljön är att begränsa ljudreflexer från hårda ytor med hjälp av ljudabsorption. Detta kallas ofta att sänka ett rums efterklang. Dock är efterklang ett ganska trubbigt mått. Därför behöver du också ta hänsyn till specifika ytors ljudförstärkande effekter, dominanta bullerkällor och skiktad ljudspridning.

Ljudhårda rum är som spegelkammare

Tänd en stark lampa i en spegelkammare. Hur kommer det se ut? Du kommer dels se det starka direktljuset från lampan på skrivbordet, men också sammanlagt sex (!) spegelreflexer. I taket, i golvet, på de båda sidoväggarna samt från väggarna framför och bakom dig. Följden är en obekväm miljö för ögat och du får svårt att orientera dig i rummet på grund av alla identiska spegelbilder.
- Precis likadant, fast för vår hörsel och öron, blir det i ljudhårda rum.

Steg 2: Reducera spridning av direktljud

Som ett andra steg är det effektivt att använda skärmar (golvskärmar och skrivbordsskärmar) för begränsning av direktljud. Effektiva skärmar är både ljudisolerande och ljudabsorberande. Om de bara är det ena eller det andra fyller de inte sitt syfte.

Ljudabsorption (reflexljuddämpning) handlar om att reducera störande och förstärkande ljudreflexer i ett rum/lokal. Reflexljud dämpas genom att använda ljudabsorberande material på de ytor från vilka man önskar reducera ljudreflexer. Nyckelord i detta är rumsakustik, efterklang, ljuds kastlängd och taltydlighet.

Ljudisolering (direktljuddämpning ) handlar om att hindra ljud från att tränga igenom ett material. Ju tyngre och tätare ett material är, desto högre är dess ljudisolerande förmåga. Ljudisolering används till exempel i kontors- och industriskärmar samt för att hindra ljud tränga igenom väggar och dörrar. Nyckeln för så effektiv ljudisolering som möjligt är en konstruktion som är tät och har så hög densitet som möjligt.

Offecct Soundwave Swell bryter ljudreflexer mellan väggar.

S-Line kontorsskärm i 4-kors reducerar direktljudspridning effektivt.
HÖR GÄRNA
AV DIG
Soundab Akustikpartner AB
E-post: kundservice@soundab.se
Tel: 08-400 20 900