Kontorsmaskinen - Så blir den tystare

Kontorets ljudvärstingar - kopiatorn och skrivaren - bullrar mest hela tiden. För att få tyst på dem följer du våra tre åtgärder nedan.


Bullrande skrivare i hörna. Omgiven av Zilenzio skärmväggar

LJUDABSORBENTER PÅ VÄGG OCH I TAK
Kala vägg- och takytor förstärker kontorsmaskiners oljud. Placera därför ljudabsorbenter med minst 40 mm tjocklek på väggarna runtom maskinen. Från golv och så högt upp mot tak som möjligt.

I taket ovanför kontorsmaskinen ska du se till att det finns effektiv ljudabsorption. Minst 40 mm tjocklek på akustiktak och/eller ljudabsorbent. Är det tunnare än så är det inte tillräckligt effektivt.

Finns det redan ett akustiktak? Lyft på en skiva och kolla hur tjock den är - 15-20 mm? I sådana fall bör du komplettera med ytterligare akustikskivor ovanpå till absolut minst 40 mm tjocklek.

HINDRA LJUDETS FRIA VÄG MED GOLVSKÄRMAR
Med rätt typ av golvskärmar hindrar du ljudets fria utbredning. Höjden på skärmar runt en kontorsmaskin bör vara minst 190 cm. Se till att det blir så tätt anslutande mot väggar och golv som möjligt. För ju mer springor och luckor, desto sämre effekt.

Rätt typ av skärmar både stoppar (högt reduktionstal) och absorberar (hög absorptionsfaktor) ljud. Om skärmarna saknar någon av dessa egenskaper får du inte rätt typ av ljuddämpning och därmed sämre resultat.

LÄGG UT MATTA I ANSLUTANDE GÅNGSTRÅK
Stegljud från medarbetares gångtrafik till och från kontorsmaskiner upplevs ofta påträngande och stressande.

Genom att rulla ut mattor i gångstråk vid kontorsmaskinerna elimineras dessa ljud.

Case: Bullrande kontorsmaskin

UTMANING
Kontorsmaskin som sprider onödigt buller
ORSAK
Bullrande maskin
Hårda ytskikt runtom.
Ljudet har fri väg

ÅTGÅRDER
Ljudabsorbenter på väggar
Ljudabsorbenter/akustikfält i tak
Golvskärmar runtom

RESULTAT
Mindre ljudstörning till arbetsplatser.
Lugnare arbetsmiljö


DELA MED DIG

TEST


VILL DU OCKSÅ HA HJÄLP?

Ring eller skicka e-post så tar vi en dialog kring just din ljudmiljö.

Telefon: 08-400 20 900
E-post:kundservice@soundab.se

HÖR GÄRNA
AV DIG
Soundab Akustikpartner AB
E-post: kundservice@soundab.se
Tel: 08-400 20 900