Tre steg till tystare arbetsrum

Du delar rum med flera kollegor. Ljudnivåerna blir så höga att det inte ens går att tala i telefon i rummet. Följ då våra tre steg nedan och få arbetsron tillbaks.


ÅTGÄRD 1 – HÄNG IN AKUSTIKTAK I MINST 40 MM TJOCKLEK
I små rum är det viktigt med effektiv ljudabsorption i takytor. Tjockleken på ett akustiktak eller takabsorbent spelar roll – minst 40 mm ska det vara. Annars får du inte rätt ljudnivåsänkande effekt. Om möjligt, ska du använda dubbla akustikskivor till totalt 80 mm tjocklek. Då får du ännu bättre ljudnivåsänkning.

ÅTGÄRD 2 – SÄTT LJUDABSORBENTER PÅ VÄGGAR
Den andra åtgärden är att hänga ljudabsorbenter på väggytor. Samma här som i tak – minst 40 mm tjocklek på ljudabsorbenterna. Annars får du inte rätt ljudnivåsänkande effekt.

ÅTGÄRD 3 – PLACERA SKÄRMVÄGGAR NÄRA MEDARBETARE
Den tredje åtgärden är att placera skrivbordsskärmar eller golvskärmar mellan medarbetare.

Tänk på att skärmarnas konstruktion, bredd och höjd spelar stor roll för vilken ljuddämpande effekt du kommer få.
Du bör använda skärmar i hela skrivbordens längd och minst 60 cm ovan skrivbordskant.
Säkerställ också att du väljer skärmar med ljudabsorberande kärna om minst 50 mm tjocklek i densitet nära 100 kg/m3. Eller med en hård mdf-skiva som kärna omgiven av 40 mm ljudabsorbent på vardera sida. Avviker du på dessa konstruktionskrav får du inte optimal ljuddämpande effekt i ett litet rum.

Case: Litet arbetsrum

UTMANING
Kollegors samtalsljud stör påtagligt
Telefonsamtal ej möjligt
ORSAK
Stor rumsförstärkning
Hårda ytskikt runtom.
Fler medarbetare på liten yta

ÅTGÅRDER
Tjockt akustiktak
Ljudabsorbenter på väggytor
Skärmar mellan medarbetare

FÖRVÄNTAT RESULTAT
Lugnare ljudmiljö
Mindre störning av kollegors samtal


DELA MED DIG

TEST


VILL DU OCKSÅ HA HJÄLP?

Ring eller skicka e-post så tar vi en dialog kring just din ljudmiljö.

Telefon: 08-400 20 900
E-post:kundservice@soundab.se

HÖR GÄRNA
AV DIG
Soundab Akustikpartner AB
E-post: kundservice@soundab.se
Tel: 08-400 20 900