Så får du ett tystare kontorslandskap

Nyckeln till att förbättra ljudmiljön i kontor med öppna planlösningar är att ta kontroll över ljudets utbredning. Följ våra tre steg i rätt ordning, och du kommer att uppnå stora förbättringar i din arbetsmiljö.


Takabsorbenter i välvt tak

MINSKA LJUDREFLEXER FRÅN VÄGGAR OCH TAK

Det mest grundläggande steget är att begränsa allmän ljudutbredning och ljudreflektion. Om du söker den effektivaste lösningen ska du därför börja med ljudabsorberande material på väggar och tak. Här skapas nämligen de ljudreflexer (förstärkande och spridande) som är viktigast att åtgärda i ett första steg.

Finns det redan ett akustiktak på plats? - Du vet såna där fyrkanter i taket som är vanliga på kontor. Lyft på en skiva och kolla hur tjock den är - 15-20 mm? I sådana fall bör du komplettera med ytterligare akustikskivor ovanpå till absolut minst 40 mm tjocklek. Annars får du inte rätt ljuddämpande egenskaper.

Notera! Ett vanligt misstag är att som första åtgärd börja med olika former av kontorsskärmar. Vänta lite med det.. Rätt typ av kontorsskärmar är mycket effektiva, men först i kombination med att du har åtgärdat ljudreflexerna från väggar och tak.

Stor akustiktavla med kundens egna motiv

MÖBLERA SMART
Medarbetare som kommunicerar mycket med varandra bör sitta i samlade arbetsgrupper. På så vis hålls ljud samlat i olika delar av kontoret. Placera också, om möjligt, medarbetare i bio-sittning riktade åt samma håll. Då slipper medarbetare få varandras samtalsljud rakt i ansiktet.

Softline kontorsskärmar i bio-sittning

MINSKA SPRIDNING AV DIREKTLJUD MELLAN ARBETSGRUPPER
Nu – men först nu – är det dags att titta på olika former av skärmlösningar. Med en kombination av ljudabsorberande skrivbordsskärm framför varje medarbetare och genomtänkt placerade golvskärmar mellan arbetsgrupper kommer du få en kraftigt förbättrad ljudmiljö. Tänk på att skärmar för ljuddämpning måste vara konstruerade på rätt sätt för att de ska dämpa ljud - minst 50 mm ljudabsorberande kärna i hög densitet. Den ljuddämpande effekten ökar också ju högre och bredare skärmväggar du använder.

VAD VINNER DU PÅ DETTA?
Ljud som tidigare varit extremt tydliga och störande på långt håll försvinner helt eller föminskas till ett icke störande lågt "mummel".
Medarbetare får lättare att koncentrera sig på sin uppgift, vilket ger ett effektivare och mer kostnadseffektivt arbete.
Samtal blir lättare att genomföra och allmän ljudnivå blir lägre.
Ditt företag får en mycket trevligare, behagligare och mer ändamålsenlig arbetsmiljö.

Case: Ljuddämpning i kontorslandskap

UTMANING
Medarbetare upplever påtagliga ljudstörningar.
Ljud sprids och hörs i hela lokalen.
ORSAK
För liten mängd ljudabsorption av rätt kvalitet.
Ljud har fri väg i hela lokalen.

ÅTGÅRDER
Rätt sorts akustiktak
Ljudabsorbenter på väggar
Genomtänkt möblering.
Skärmväggar av rätt konstruktion
RESULTAT
Påtagligt lugnare arbetsmiljö
Oftast minst en halverad ljudbelastning
Betydligt minskad distraktionsradie

DELA MED DIG

TEST


VILL DU OCKSÅ HA HJÄLP?

Ring eller e-posta oss, så tar vi en dialog kring just din ljudmiljö.

Telefon: 08-400 20 900
E-post:kundservice@soundab.se

HÖR GÄRNA
AV DIG
Soundab Akustikpartner AB
E-post: kundservice@soundab.se
Tel: 08-400 20 900