Reflexljud och Direktljud

Två ord är särskilt viktiga för att förstå vad som orsakar en utmanande ljudmiljö - Direktljud och Reflexljud.

Direktljud – ljud som går direkt från ljudkällan

Direktljud innebär att ljudet går direkt i siktlinjen till mottagaren. För att dämpa direktljud används ljuddämpande barriärer såsom kontorsskärmar och väggar.

Ett vanligt misstag är att fel typ av kontorsskärmar används, samt att man enbart försöker åtgärda direktljuden. Konsekvensen är att reflexljuden är kvar, och det är dessa som oftast är den dominerande ljudbelastningen inomhus. Rätt sätt är därför att först reducera reflexljuden, innan du tar dig an direktljud.

Reflexljud – ljud som reflekterats minst en gång

Ljud sprids åt alla håll, och hårda ytor skapar förstärkande ljudreflexer. Jämför med vad speglar är för lampor. Om du tänder en lampa mitt i ett rum med speglar på väggar och tak så ser du spegelbilder av den tända lampan på samtliga plana ytor. Ljudet fungerar likadant. Alla plana, hårda ytor skapar ljudreflektioner som dels förstärker, men också sprider det ursprungliga ljudet.
Effekten blir en rörig ljudmiljö till högre ljudstyrka.

Långa reflexljud når oss sent i relation till direktljudet. Följden blir att vi får svårt att höra vad någon vill kommunicera (tänk ett riktigt bullrigt trapphus eller kyrksal). Ljudbilden blir allmänt otydlig och vi börjar prata med högre ljudvolym för att göra oss förstådda. Därför ökar bullernivåerna och vi får fler ljudstörningar.

Ljudabsorberande material bryter ljudreflexer

Du bryter ljudreflexer effektivt med ljudabsorberande material. Idag finns en rad olika möjligheter, både vad gäller design och funktion. Läs mer om att dämpa ljud HÄR.

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning, som ger en effektiv ljuddämpning och även passar din inredningsambition. Ring oss idag för en dialog om just din ljudutmaning. 08-400 20 900.


Ljudabsorbenten ULV dämpar väggreflexer ovan antik soffa.
HÖR GÄRNA
AV DIG
Soundab Akustikpartner AB
E-post: kundservice@soundab.se
Tel: 08-400 20 900