Ta kontroll över ljudfälten

Det viktigaste när det gäller att dämpa ljud och reducera ekon i ett rum är att bryta av ljudfälten. Det gör du genom att placera rätt mängd material på rätt ytor.

Tre dominerande ljudfält

I ett rum studsar och reflekteras ljud mellan motstående ytor. Något förenklat kan vi i ett normalt kubformat rum se tre ljudfält:
Ljudfält A
Mellan motstående vägg 1 och 2.
Ljudfält B
Mellan motstående vägg 3 och 4.
Ljudfält C
Mellan golv och tak.

Ljudabsorberande material bryter ljudfälten

För att bryta av ett ljudfält monterar du ljudabsorberande material på en av de två motstående ytorna. Ljudet studsar mellan ytorna men kommer stanna så fort det når den ljudabsorberande ytan. Detta innebär att det blir effektivast att montera material på två väggar i vinkel istället för att montera material på två motstående väggar. Med material på väggar i vinkel bearbetar vi två ljudfält. Med material på två motstående väggar bearbetar vi endast ett ljudfält.

Den optimala ljudreduktionen

Optimalt ljuddämpande resultat uppnår du genom att bryta av samtliga tre ljudfält. Effektivast gör du detta genom placering av material på två väggar i vinkel och i taket. Det är dock inte nödvändigt i alla sammanhang att gå hela vägen. Om du exempelvis har en ljudhård lokal från början kommer du uppleva stor skillnad om du bara bryter av ett ljudfält. Vilken lösning som passar för just ditt kontor eller bostad beror på lokalens användningsområde, ljudbelastning och i hur hög grad du vill dämpa störande ljud.

En viktig faktor, utöver placering, är mängden ljudabsorberande material i förhållande till lokalens volym i kubikmeter. Om det kan du läsa HÄR.

Ljuddämpande fondvägg bryter av ljudfält vägg-vägg.
Kulör: Violet 730, Ecophon Wall Panel.

Tre dominerande ljudfält
HÖR GÄRNA
AV DIG
Soundab Akustikpartner AB
E-post: kundservice@soundab.se
Tel: 08-400 20 900