EKANDE ARBETSRUM:
4 ÅTGÄRDER sOM GER KOMFORT

En guide författad av: Joakim Scholander. Publicerad: 2018-08-14

 

EKANDE ARBETSRUM:
4 ÅTGÄRDER SOM GER KOMFORT

Guide författad av: Joakim Scholander. Publicerad: 2018-08-14

7

Åtgärd 1: Häng in Ett Tjockt Akustiktak

I små rum blir alla samtalsljud kraftigt förstärkta. Därför är det viktigt med en stor mängd ljudabsorberande material i kraftig tjocklek för att minska ljudens intensitet.

Särskilt effektivt är det då att använda takytor. Det beror inte på att takytorna är magiska på något sätt. Utan det beror på att det är lätt att få in mycket material där, till rätt tjocklek och samtidigt till lägsta kostnad. Tjockleken på ett akustiktak eller takabsorbent spelar roll – absolut minst 40 mm ska det vara. Annars får du inte rätt ljudnivåsänkande effekt. Om möjligt, ska du använda dubbla akustikskivor till totalt 70-80 mm tjocklek. Då får du ännu bättre ljudnivåsänkning på kollegornas prat..

Åtgärd 2: Sätt Väggabsorbenter på Väggarna

Den andra åtgärden är att hänga en god mängd väggabsorbenter på väggytor. Du reduceras ljudreflexer som kommer av att studsa mellan arbetsrummens väggar.

Väggabsorbenter är detsamma som ljudabsorbenter. De är tillverkade av porösa material som fångar upp ljudets energi. Det är även här viktigt att de är tjocka – minst 40 mm tjocklek bör en väggabsorbent ha. Annars får du inte rätt ljudnivåsänkande effekt. Väggabsorbenter finns i många utföranden. Tala med oss så kan vi guida dig från de mest kostnadeffektiva till de absolut snyggaste ljudabsorbenterna på marknaden.

Åtgärd 3: Överväg Ljudmaskering och Ljudberikning

Ofta är det för svag bakgrundnivå på ljud i kontor. Du vet när det är sådär knäpptyst så att man bokstavligen kan höra en knappnål falla. Av sådana förhållanden ökar medarbetares störningsaktivering. Även små ljud bli då lätt en stor störning.

För att motverka detta rekommenderar vi att använda ljudmaskeringssystem. Det är ett system som spelar ett rogivande brus från många små högtalare i bakgrunden. Detta maskerar samtalsljud och berikar ljudbakgrunden. Då blir det inte längre knäpptyst istället ökar både arbetsron och komforten.

Åtgärd 4: Placera Avskärmning Nära Medarbetare

Den fjärde åtgärden är att placera skrivbordsskärmar eller golvskärmar nära medarbetare.

Tänk på att skärmarnas konstruktion, bredd och höjd spelar stor roll för vilken ljuddämpande effekt du kommer få. Du bör använda skärmar i hela skrivbordens längd och minst 60 cm ovan skrivbordskant. Helst också på båda sidor om varje medarbetares skrivbord. Säkerställ också att du väljer bordsskärmar med optimala ljudabsorberande kärnor.

Vill Du Få Arbetsro och Komfort i Ditt Företags Arbetsrum?