> > Vasakronan

Vasakronan:

”Det blev En enorm förändring”

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och har genom åren förstått vikten av bra ljud på en arbetsplats. När företagets utvecklingschef Britt Lindqvist såg att personalen drog sig från vissa områden på kontoret bestämde hon sig för att göra något åt saken.

– Strategisk Akustik har inte bara hjälpt oss med vårt ljudproblem, de har även utbildat oss så att vi kan agera rådgivande åt våra kunder, säger hon.

På Vasakronans huvudkontor i Stockholm jobbar drygt 350 personer med allt från fastighetsunderhåll till köp och försäljning av fastigheter – och kontoret är uppbyggt och planerat för att passa de anställda.

– Eftersom vi arbetar med fastigheter vet vi att ingen lokal – och ingen anställd – är någon annan lik. Vissa människor behöver ljud och rörelse omkring sig för att kunna arbeta effektivt medan andra får huvudvärk av bara tanken, säger Britt Lindqvist, utvecklingschef på Vasakronan.

VÄLJER SIN PLATS FÖR DAGEN
Hon berättar att företagets personal själva väljer varifrån de vill arbeta om dagarna, och för de som väljer att komma in till kontoret finns en mängd olika arbetsmiljöer att välja mellan.

– Det är ingen som har en tilldelad plats utan du väljer hur du vill arbeta beroende på dagens humör och arbetsuppgifter. Vi har delvis öppen planlösning med bland annat en tyst zon, ett område med mellanhög volym och en mer intensiv yta.

När Vasakronan flyttade in i sina lokaler på Mäster Samuelsgatan i Stockholm för drygt fem år sedan var ljudmiljön inte den bästa. De har provat olika smålösningar såsom ommöblering och införskaffande av ljuddämpningsmöbler, men Britt menar att det bara gjorde problemet lite mindre.

UNDVEK DELAR AV KONTORET
Det var dock en del av kontoret som de inte lyckades få ordning på själva. Ledningen kunde bara titta på när personalen antingen undvek att vistas där eller började samtala mindre än vad de gjorde förr. Då bestämde de sig för att göra något åt problemet på riktigt.

– Vi resonerade så här: I stället för att bara lösa saker för oss själva behöver vi kunna agera rådgivande för våra kunder. Jag googlade runt och kom i kontakt med Strategisk Akustik och en av deras akustiska lösningsspecialister. De kunde inte bara hjälpa oss med vårt problem utan även utbilda oss så att vi kan föra kunskapen vidare till våra kunder.

KONKRET ÅTGÄRDSPLAN FÖR LJUDMILJÖN
Tillsammans med Strategisk Akustik startade Vasakronan ett projekt. Strategisk Akustik tog fram en konkret åtgärdsplan för ljudmiljön i samband med att Vasakronan skulle göra en förändring i inredningen av lokalen.

TAJT BUDGET – FOKUS PÅ VIKTIGASTE ÅTGÄRDERNA
Vasakronans budget för ljudåtgärder var mycket begränsad. Fokuset blev därför på att identifiera de två åtgärder som skulle ge absolut mest ökad arbetsro och komfort per satsad krona.

Valet föll på att montera ljudabsorberande material på särskilt utvalda tak- och väggytor och att kombinera detta med ett ljudberikningsystem i hela lokalen.

Ljudabsorberande material reducerar hårda ytors förstärkning av ljud och ljudberikningsystem gör att man inte upplever en lokal som knäpptyst. Det höjer komforten och reducerar hur tydligt man hör vad någon säger. Ljudberikningssystemet spelar ett svagt brus som närmast kan liknas vid skogssus eller vindsus.

MEDARBETARNA DELTOG I UTVÄRDERINGEN
Tillsammans med Strategisk Akustik utvärderade Britt och hennes kollegor systemets olika nivåer och lät medarbetarna tycka till kring vilken bakgrundsnivå de tyckte kändes mest bekvämt att jobba i.

– Att låta våra anställda få vara med att påverka beslutet var väldigt viktigt för oss, det är de som vistas i miljön dagligen och vi vill att de ska ha de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Bland annat testade vi två extremfall – Vi testade att dra upp ljudet massor så att det nästan brusade som ett vattenfall, sedan provade vi att stänga av det helt för att se hur det påverkade miljön. Och nu har vi en nivå som är rätt för oss.

”EN ENORM FÖRÄNDRING”
I dag tycker Britt att arbetsmiljön känns jättebra och att det blev en enorm förändring. Hon berättar att även personalen upplever att förändringen på kontoret är stor.

– Hela idén med att skapa en bra miljö på ett kontor är att de som vistas där ska få en positiv upplevelse. Det enda vi kommer att göra annorlunda nästa gång är att ta in Strategisk Akustiks expertis redan innan vi flyttar in i lokalerna, så att vi får bukt på ljudproblemen redan innan de uppstår.

Om projektet

 

Vilka var utmaningarna?
 • Medarbetare valde aktivt bort att arbeta i aktuell lokal på grund av ljudmiljön.
 • Stor distraktion och störning från samtalsljud.
 • Samtal kunde höras från ena änden av lokalen till den andra (40 meter).
 • Extrem tystnad i bakgrunden gav känsla av att man måste smyga, viska och ”tippa på tårna”.
 • Obekvämt att prata och kommunicera med varandra eller i telefon.
Vad var orsakerna?
 • Supertyst ljudbakgrund. Svagare än 20 dB(A).
 • Stor brist på ljudabsorberande material. Endast 50% av takytan täckt med ljudabsorberande material. Ingenting på väggarna
 • Mycket stor mängd glasytor i lokalen.
 • Låga skrivbordsskärmar (under 50 cm) samt endast i front på skrivbord.
Vad omfattade projektet?
 • Analys, lösningsdesign och åtgärdsplan samt hård prioritering av åtgärder.
 • Komplett installation av utvalda åtgärder:
 • Ljudabsorbent i 10 cm tjocklek, från golv till tak, på lokalens båda kortväggar.
 • Ljudabsorberande panel på kal yta i vinkelmötet mellan tak och fönstervägg i hela lokalens längd.
 • Ljudberikningsystem (80 st emittorer) för hela lokalen som ger en omslutande ljudbakgrund på cirka 35 dB(A).
Vad blev resultatet?
 • Markant mindre distraktion och störning från kollegors samtal och prat.
 • 75% kortare höravstånd: Från 40 meter till cirka 8-14 meter beroende på placering i lokalen
 • Fler medarbetare väljer nu  att arbeta i den aktuella lokalen.
 • Den kompakta tystnaden i bakgrunden är borta, vilket gör att det känns mer naturligt att kommunicera och samarbeta i lokalen.

Behöver ditt företag också en ny ljudmiljö?