Start > Ljudabsorbenter

Ljudabsorbenter

Med ljudabsorbenter på väggarna blir det lugnare på jobbet.

Offecct Soundwave Ljudabsorbenter

Soundwave

Soundwave är modellserien när du vill kombinera god ljudmiljö och snygg dekoration på vägg.

Zilenzio Fazett Ljudabsorbenter

Fazett

Fazett är med sin särpräglade design en estetiskt uttrycksfull ljudabsorbent.

Abstracta Soneo Wall Ljudabsorbenter

Soneo

Soneo är ljudabsorbenterna som du kan få i både 50 mm och 100 mm tjocklek.

Abstracta Domo Ljudabsorbenter

Domo

Ljudabsorbenten Domo ger ett facetterat uttryck till dina väggar.

Abstracta Triline Wall Ljudabsorbenter

Triline

Triline erbjuder ett strikt och samtidigt mjukt uttryck med sina vinklar. Kan sättas upp i olika riktningar.

Akustikmiljö Nivå Ljudabsorbenter

Nivå

Med ljudabsorbenten Nivå kan du skapa mycket yttrycksfulla installationer på ett enkelt vis.

Motivtryckta Ljudabsorbenter

Fototryck med ram

Ljudabsorbenter med stramare stilrent uttryck. Inramad, med mycket goda ljudabsorberande egenskaper samtidigt som du väljer ditt eget motiv.

Akustikmiljö Honey Ljudabsorbenter

Honey

Med ljudabsorbenten Honey kan du skapa vackra installationer i ”bikake-stil”. Därav namnet: Honey.

Akustikmiljö Honey Ljudabsorbenter

Bits

Bits erbjuder ett strikt och samtidigt dekorativt uttryck med sina skarpa vinklar. Kan sättas upp i olika riktningar för att skapa spännande mönster.

NÄR DU LETAR LJUDABSORBENTER – TÄNK PÅ DET HÄR!

Guide författad av: Joakim Scholander. Publicerad: 2018-07-30

Väggar är kraftiga ljudspridare i ditt kontor. Med ljudabsorbenter på dessa förvandlar du dem till ljudslukare istället. Läs vår guide som gör att du kommer får ut så mycket som möjligt av din investering i ljudabsorbenter till arbetsplatsen.

1. Det Behövs Ofta Fler Ljudabsorbenter Än Du Tror

Du behöver fler än du tror - Täck minst tio procent av rumsvolymen
För att få en god, ljuddämpande effekt är det nödvändigt att ha ganska många ljudabsorbenter. Det räcker tyvärr inte med ett litet ”frimärke” på väggen.

För en påtaglig förbättring i en ekande lokal är vår erfarenhet att den minsta mängd ljudabsorbenter som behövs motsvaras av tio procent av lokalens rumsvolym, räknat i kvadratmeter. Då kommer du att uppleva en påtaglig förbättring. Oftast har du nytta av större mängd än detta, men 10% är minsta-schablonen.

Låt oss exemplifiera: Din lokal är på 100 kvadratmeter med en takhöjd på tre meter. Rumsvolymen är då 300 kubikmeter. Tio procent av detta i kvadratmeter är 30 kvadratmeter – alltså ska den minsta mängd ljudabsorbenter som vi rekommenderar i detta fall täcka just 30 kvadratmeter.

Notera!  Detta är vår minsta-schablon. Om det gäller att reducera störning av samtalsljud i kontorslandskap krävs det påtagligt mer än så. Om det läser du i vår guide: ”Kontorslandskap: Få Det Tyst i 5 Steg

2. Välj Alltid Tjocka Ljudabsorbenter

En ljudabsorbents tjocklek är avgörande för hur effektiv den är. I kontorssammanhang är därför den minsta tjocklek som vi rekommenderar 40 millimeter.

Ljudabsorbenter som är tunnare än så gör helt enkelt inte sitt jobb. De absorberar inte ljudets energi effektivt.

Kan jag höra på en ljudabsorbent att den är bra?
Ja. Ett enkelt sätt att själv avgöra om en ljudabsorbent är bra är att sätta örat cirka 3 cm intill. Det ska då kännas som att du får lock för örat. Eller som ett lätt tryck.

Upplever du ingen sådan effekt rekommenderar vi att du väljer en annan ljudabsorbent.

Bry dig om tjockleken

3. Placera Ljudabsorbenterna Smart

Ljudabsorbenters placering är viktiga för att du ska få ut maximal effekt. Det finns några fall där detta är särskilt viktigt att tänka på:
I avlånga kontor - "tubkontor"
I kraftigt avlånga kontor blir kortsidorna mycket viktiga. Här samlas nämligen stor en stor andel av ljudets energi och därför blir ljudabsorbenter särskilt effektiva här.

Så om du har ett mycket avlångt kontor ska du därför sätta ljudabsorbenter på båda kortändorna. Helst från golv ända upp till tak.

På en av två parallella väggar
Om du har två väggytor som står parallellt  mot varandra är det kostnadseffektivt att fördela dina ljudabsorbenter på den ena av dessa två. Det räcker nämligen med en reflex i en av de hårda väggarna för att ljudet sedan ska stanna i ljudabsorbenten på andra sida. Du behöver alltså, vanligtvis, inte sätta ljudabsorbent på båda väggarna i detta fall.
Vid hörnor - Nära en medarbetare
Om medarbetare har sin arbetsplats i ett hörn bör du sätta flera ljudabsorbenter på den ena av de två väggytorna. Hörn skapar nämligen en kraftig ljudförstärkning, vilken reduceras med rätt ljudabsorbent.

Borde det då bli bättre om man sätter ljudabsorbenter på båda väggytorna i hörnet?
– Njae… Visst ökar ljuddämpningen, men risken är att det upplevs som alldeles för dämpat för medarbetaren i hörnet. Det brukar bli bättre om du lägger ordentligt med krut på en av de två hörnväggarna istället.

Måste jag täcka från golv till tak med ljudabsorbent?
Vanligtvis finns det akustiktak i kontor. Detta gör att det inte är kostnadsoptimalt att täcka hela väggen från golv till tak med ljudabsorbent. Om det finns bra akustiktak i lokalen kan du som schablon placera ljudabsorbenter på en höjd från 80 centimeter upp till 200 centimeter.

Då hamnar ljudabsorbenterna i det horisontella ljudfältet i dina kollegors huvudhöjd.

Om det handlar om kortväggar i mycket avlånga kontor är det däremot mycket effektivt att täcka från golv till tak.

Placera ljudabsorbenterna smart

Få hjälp att välja ljudabsorbenter till kontoret.