Start > Takabsorbenter

Takabsorbenter

Takabsorbenter är en smidig lösning för att skapa komfortabla ljudmiljöer. Montera styckvis i taket eller häng vertikalt rakt ner.


 

TRE VIKTIGA SAKER VID KÖP AV TAKABSORBENTER

Guide författad av: Joakim Scholander. Publicerad: 2018-07-30

Det är få som vet om att taket är den dominerande ljudreflekterande ytan i ett kontor. Genom att sätta takabsorbenter där, kommer du därför få ut mest ljuddämpning per satsad krona. Men för att det ska bli en bra lösning finns det tre viktiga saker du ska tänka på: Tjocklek, Distans och Mängd

 

1. Tumma inte på tjockleken

En takabsorbents tjocklek är avgörande för hur effektivt den slukar ljud. I kontor ska den därför vara minst 40 millimeter tjock. Är den tunnare än så, gör den inte sitt jobb tillräckligt bra.

Högst förenklat kan du jämföra det med en kudde – om du håller en mjuk, tjock och fluffig kudde intill örat kommer du uppleva en mycket större dämpning än om du gör samma sak med ett tunt tyg.

Det är fysiska fenomen som gör att det krävs tjocka ljudabsorberande material för att få god ljudabsorberande effekt. Och fysikens lagar har mänskligheten ännu inte inte lyckats bryta. Så välj alltid tillräcklig tjocklek!

Nivå takabsorbent för T24 bärverk

2. Montera takabsorbenterna med distans för bästa effekt

Bygelabsorbent vit monterade med distans i en balettsal

Takabsorbenterna bör monteras så att de får cirka fem centimeters distans mot taket. På så sätt ”lurar” du ljudet att absorbenten är tjockare än vad den egentligen är.

Men det som egentligen sker är att vi tar nytta av ett fysiskt fenomen som gör att absorbentens egenskaper ökar i effekt när den placeras med en lagom distans till en bakomvarande reflekterande yta.

3. Mängd – Du behöver fler takabsorbenter än du tror

En av de vanligaste frågorna om takabsorbenter som vi får är hur många man behöver. Svaret är: ”Så många du får plats med, men absolut minst ”10% av rumsvolymen”.

För att ge en fingervisning kan vi säga att för en grundläggande ljudkomfort och kontroll över ekande ljud i en lokal behöver du få in minst 10% av rumsvolymen i kvadratmeter ljudabsorbent. Då blir effekten i lokalen (minskat eko och lugnare miljö) märkbar. Notera: ”märkbar”, inte ”optimal”.

10% av rumsvolymen är alltså vår minsta-schablon. Vi rekommenderar alltid att försöka nyttja all tillgänglig takyta för ljudabsorption om det rör sig om kontorslokaler. Detta på grund av att detta är den mest grundläggande och mest kostnadseffektiva åtgärden för att skapa komfort och arbetsro i kontor.

Bygelabsorbent svart i taket till en restaurang.

Få hjälp med rätt takabsorbenter till lokalen.