Komplett lösning för en helt ny ljudmiljö

En kontaktperson håller i hela projektet och gör det enkelt för dig.

– Analys av ljudmiljön på plats

– Åtgärds- och lösningsdesign

– Framtagande av en konkret åtgärdsplan, anpassad för ditt företags situation

– Komplett installation på plats

 

Tjänster inför flytt till nya lokaler 

– Utbildning: ”Gör rätt från början och undvik de vanliga fällorna”

– Rådgivning kring vilka krav du kan ställa på fastighetsägaren

– Rådgivning kring layout och inredning av kontorslandskap och öppna planlösningar.

– Rådgivning kring kostnadseffektiva lösningar och smart upphandling.

 

 

Vi hjälper dig till optimal ljudmiljö